Click-2-drive

Вашето влизане в CargoCity Süd

Посетителите, които не притежават пропуск за достъп до охраняемата зона на летището или документ, удостоверяващ право на влизане в CCS, трябва да регистрират посещението си тук. Непосредствено след това Вие ще получите имейл с потвърждение на резервацията и QR код. След това влизането се осъществява в посоченото при регистрацията време автоматично, чрез разпознаване на регистрационния номер. Освен това ще получите QR код, който можете да сканирате на бариерата, в случай че при влизането регистрационният номер на Вашия автомобил не бъде правилно разпознат.

Регистрация * Задължителна информация Това поле е задължително Вашият имейл адрес ще се използва за потвърждение на резервацията и за предоставяне на QR кода. Това поле е задължително Вашата резервация е валидна за три часа преди и дванадесет месеца след резервирания времеви прозорец. Това поле е задължително
Регистрационен номер на Вашия автомобил без код на държавата, разделителни символи или интервали. Това поле е задължително

Предоставените от Вас лични данни се събират от Fraport AG с цел проверка на правото на достъп до CargoCity Süd и се запаметяват от момента на регистрацията до Вашето влизане в CargoCity Süd, както и за период от 12 месеца и 7 дни от момента на влизането, след което се изтриват. Допълнителна информация за обработването на Вашите лични данни, както и за Вашите права спрямо Fraport AG, произтичащи от това обработване, а именно право на получаване на информация, право на коригиране, право на получаване на данните, право на ограничаване на обработването, право на изтриване на Вашите лични данни, съгласно член 15 и следващите от ОРЗД ще получите на адрес datenschutz.fraport.de. Информацията, която администраторът е задължен да предостави на субекта на данните съгласно чл. 13, чл. 14 от ОРЗД, е посочена на адрес datenschutz.fraport.de.

©2004-2021 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide