Click-2-drive

Váš vjezd do CargoCity Süd

Návštěvníci, kteří nemají průkaz letiště nebo oprávnění pro vjezd k CCS, musí svou návštěvu nahlásit zde. Bezprostředně poté obdržíte e-mail s potvrzení rezervace a QR kódem. Vjezd se potom uskuteční v nahlášeném čase automaticky po rozpoznání SPZ. Kromě toho obdržíte QR kód, který můžete u závory naskenovat, pokud nebude Vaše SPZ při vjezdu správně rozpoznána.

Registrace * Povinné údaje Toto pole je nutné Vaše e-mailová adresa bude použita pro potvrzení rezervace a QR kód. Toto pole je nutné Vaše rezervace je platná 3 hodiny před a 12 měsíců po rezervovaném časovém okně. Toto pole je nutné
Vaše SPZ bez identifikace země, dělicích nebo prázdných znaků. Toto pole je nutné

Vámi výše uvedené osobní údaje jsou společností Fraport AG evidovány za účelem kontroly oprávnění vjezdu do CargoCity Süd a uloženy od okamžiku registrace do okamžiku vjezdu do CargoCity Süd, a od tohoto okamžiku jsou uloženy po dobu 12 měsíců a 7 dnů a poté smazány. Další doplňující informace ke zpracování Vašich osobních údajů, jakož i Vašim právům na informace, opravu, vydání, zablokování, výmaz Vašich osobních údajů podle článku 15 a násl. směrnice GDPR, které máte vůči společnosti Fraport AG, jsou k dispozici na datenschutz.fraport.de. Informace o subjektu údajů podle článků 13, 14 GDPR jsou k dispozici na datenschutz.fraport.de.

©2004-2021 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide